Anti-Covid produkty

SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA pripravila ponuku produktov a tlačiarenských služieb týkajúcich sa hygienických opatrení k prevencii pred ochorením COVID-19

AG testy

Hygienické oznamy

Podlahové nálepky

Ochranné rúška na tvár

Ochranné rúško s gumičkou

Dezinfekcia

Dezin-pro s vlastnou etiketou