Informačné nálepky

Jednoduché informačné nálepky s pútavým symbolom a oznamom je ideálny nástroj ako upozorniť svojich návštevníkov alebo zamestnancov na dôležitú informáciu.
Na grafickú prípravu a tlač nálepiek je možné uplatniť náhradné plnenie.

 • nálepka na dverách pred vstupom

 • podlahová nálepka

 • dodržiavanie hygieny

 • oznam pri predajnom pulte

 • otváracie hodiny

 • zóna pre zákazníka

 • označenie bezpečnej zóny

 • upozornenie na nebezpečenstvo

 • zákaz vstupu

 • označenie pracovísk

 • značenie únikového východu

 • značenie toaliet

 • Vzhľadom na aktuálny mimoriadny stav uprednostňujeme tlač nálepiek týkajúcich sa zabráneniu šírenia ochorenia COVID-19

Pre predajne / prevádzky

Zabezpečíme návrh a tlač nálepiek ktoré pomôžu informovať vašich zákazníkov o hygienických opatreniach a umožniť tak predaj priamo na prevádzkach.

Pre firmy a výrobné haly

Jednoduché a prehľadné nálepky s informáciou pre vašich zamestnancov pre zvýšenie povedomia o hygienických opatreniach.