Chránená dielňa neplatca DPH

Pre úrady, školy, občianske združenia a iné organizácie poskytujeme naše služby aj ako neplatca DPH prostredníctvom Univerzálnej chránenej dielne.
Univerzálna chránená dielňa (nie je platcom DPH) je samostatný ekonomický subjekt so svojimi zamestnancami vykonávajúci podobné služby ako SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA.

Univerzálna chránená dielňa s.r.o.
IČO / 45 885 648  DIČ / 202 312 8492  IČ DPH / neplatca DPH
Sídlo: Kukorelliho 7179/12, Piešťany  921 01
(výpis z Obchodného registra)

Konateľ:
Richard Kopún
Mobil: +421 911 415 610
E-mail: kopun(a)slovenskachranenadielna.sk

POTLAČ A VÝROBA

BALIACE
A MANUÁLNE PRÁCE

GRAFICKÉ SLUŽBY

ŠITIE NA ZÁKAZKU

RUČNÁ KREATÍVNA VÝROBA

PEČENIE NA ZÁKAZKU