OZNÁMENIE O KONANÍ VOLIEB DO PORADNÉHO VÝBORU REGISTROVANÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU

Slovenská chránená dielňa s.r.o.

Dňa 17.8.2021 od 9:00 do 12:00 sa budú konať voľby do poradného výboru.

Záujemcovia o kandidatúru vyplňte kandidačný formulár a spolu s čestným prehlásením, ho prosím odovzdajte
na prevádzke RSP Slovenská chránená dielňa s.r.o. do 9.8.2021.

Bližšie informácie nájdete na priloženom tlačive.
(adresa: Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany, prípadne mailom ekonom@schd.sk )

Dňa 10.8.2021 bola doplnená kandidátna listina k voľbám.

Oznámenie o konaní volieb do PV SCHD 2021
Kandidačný formulár kandidáta na člena PV + písomný súhlas
Čestné vyhlásenie kandidáta za člena PV + súhlas so spracovaní osobných údajov
Kandidátna listina pre voľby do poradného výboru RSP

V prípade otázok sa prosím obráťte na p. Kaasovú, 0948 004 271, ekonom@schd.sk