Prevencia COVID-19

Informačné obrázky sú z oficiálnych komunikačných kanálov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Na dezinfekciu rúk máme v ponuke dezinfekčné gély s možnosťou potlače s vlastnou etiketou.