Taláre

Talár je splývavé rúcho siahajúcu až ku členkom. Používa sa ako liturgické rúcho vo väčšine kresťanských cirkví, ako slávnostné rúcho pri akademických udalostiach (napr. promócie) alebo ako služobný odev sudcov, prokurátorov a advokátov.

Taláre šijeme podľa vzoru alebo samotného návrhu (okrem súdnictva kde vzhľad taláru určuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 21. marca 2005,  Zbierka zákonov č. 120/2005).

Pri talároch pre študentov, učiteľov, profesorov alebo dekanov ponúkame možnosť výberu vhodnej látky a jej farby, strihu taláru. Vychádzame podľa zadania zákazníka. Šijeme aj detské veľkosti.

Na šitie talárov si môžete uplatniť 100% náhradné plnenie.

Súdnictvo

Pri talároch pre Súdnictvo (sudcovský, prokurátorský, advokátsky talár) šijeme podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 21. marca 2005,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu v konaní pred súdom.  Zbierka zákonov č. 120/2005.

Sudcovský talár

Prokurátorský talár

Advokátsky talár

Školské taláre

Promócie, odovzdávanie diplomov o ukončení vzdelávania, alebo slávnostné zasadania v školách (napr. imatrikulácie) je o to slávnostnejšie, ak sú študenti oblečení do talára. Tradície obliekania študentov do talárov sú hlavne na vysokých školách, ale v poslednom čase pomaly budujú túto tradíciu aj niektoré stredné školy. Niektoré školy majú svoj vlastný predpis vzhľadu talárov pre študentov alebo pre učiteľský, profesorský zbor a dekana.

Dekanský talár

Profesorský talár

Učiteľský talár

Študentský talár

Školský detský talár

Vzorkovník farieb látky na štólu

Cirkevné taláre

Taláre vhodné pre sv. prijímanie, spevácky zbor, kňazov, farárov