Chránená dielňa (o nás, články, certifikáty,…)

Čo je Chránená dielňa / Chránené pracovisko?

Chránená dielňa alebo chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím podľa
§ 9 ods. 1 Zákona o zamestnanosti č.139/2008, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím podľa
§ 9 ods. 1 Zákona o zamestnanosti č.139/2008 zaškoľujú alebo pripravujú na prácu a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1. Zákona o zamestnanosti č.139/2008.

Štatút chránenej dielne na 30 ľudí so zdravotným znevýhodnením

Povolenie Hygieny k cukrárenskej výrobe

Sme členom:

Ocenenia a certifikáty

Osvedčenie celopolepov vozidiel s fóliami

21. 5. 2015
Certifikát o solventnosti

Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých občanov venovala ocenenia za prínos v sociálnej oblasti.

Pracovný kolektív od roku 2011

Vianočný obed 20182018-12-20T12:25:23+00:00
Vianocny obed SCHD 20. 12. 20172018-09-19T10:48:13+00:00