Jedným ušetríme,
druhým zlepšíme!

Slovenská chránená dielňa je jedna z najväčších chránených dielní v SR. Zo všetkých CHD máme najkomplexnejšiu a najširšiu škálu služieb a výroby. A to tým, že sme maximálne flexibilní a plníme nové a atypické želania/požiadavky. Zamestnávame výlučne ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou, ktorí vykonávajú pre firmy jednorázovo i pravidelne služby a práce na rovnakej profesionálnej úrovni ako zdraví ľudia.
Snažíme sa zamestnať najmä ľudí, ktorí už dlhodobo nemali pracovné uplatnenie a ľudí so zdravotným znevýhodnením.
V súčasnosti zamestnávame 34 zdravotne znevýhodnených ľudí.

  • Unde omniys iste natus erroy sit ipsum voluptatem

  • Accusantium dolore que laudantium totamrem magna periam
  • Eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis dolor quasid

Sme vďační každému klientovi za prácu!

0+
Rokov na trhu
0+
Spokojných zákazníkov
0+
Profesionálnych strojov
0+
Produktov k dispozícii

Sieň slávy

Spoznajte nás

Dokumenty a certifikáty

Od 1. 7. 2021 sme prešli pre nás veľkou zmenou a tým je zmena štatútu z pôvodne chránenej dielne na registrovaný sociálny podnik.
Táto zmena zo sebou prináša aj niektoré nové výhody.
Jedna z najdôležitejších výhod pre našich konkrétnych zákazníkov a to pre fyzické osoby, subjekty sociálnej ekonomiky
alebo subjekty verejnej správy, ktorí nie sú zároveň zdaniteľnou osobou, je fakturovanie našich produktov a služieb s 10 % sadzbou DPH.
 Ďalšou výhodou byť sociálnym podnikom je zavedenie tzv. “verejných obstarávaní so sociálnym hľadiskom”. V prípade, ak obstarávateľ
alebo verejný obstarávateľ v jednom kalendárnom roku  začal alebo realizoval 10 a viac verejných obstarávaní (okrem zákaziek s nízkou hodnotou),
tak je povinný s účinnosťou od 1.1.2020 minimálne v 6 % týchto  obstarávaní použiť tzv. sociálne hľadisko buď v predmete zákazky,
ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk. Do rozsahu 6 % sa započíta aj verejné obstarávanie,
ktoré sa realizuje formou vyhradenej zákazky len  pre registrované sociálne podniky, chránené pracoviská, chránené dielne
alebo v rámci programov chránených pracovných miest.

Štatút registrovaného
sociálneho podniku

Partner verejného
sektora

Certifikát členstva v Slovenskom
zväze sieťotlačov a tlačiarov

Osvedčenie celopolepov
vozidiel s fóliami

Politika kvality
Slovenskej chránenej dielne

Povolenie hygieny
k cukrárenskej výrobe

ISO certifikát (EN)
9001 : 2016

ISO certifikát (SK)
9001 : 2016

Výročná správa
za rok 2021

Správa nezávislého audítora
z auditu ÚZ 2021