Organizátori konferencie ERAC 2019, Európskej konferencie pre absolventov organizácie AIESEC,
oslovili chránenú dielňu SCHD kvôli výrobe jedinečných darčekových predmetov pre účastníkov.
Autori: Katarína Stasenková, Pavol Hriňa

Organizers of ERAC 2019, the annual European conference for AIESEC Alumnus,
reached out to the Sheltered Workshop SCHD on the production of unique merchandising items for the delegates.
Authors: Katarína Stasenková, Pavol Hriňa