Výroba veľkoplošného banneru pre Medzinárodný festival mládežníckych dychových orchestrov DYCHFEST Piešťany 2022

V sobotu 28. mája 2022 sa v Piešťanoch uskutočnil Medzinárodný festival mládežníckych dychových orchestrov DYCHFEST Piešťany 2022. Akciu podporila aj Slovenská chránená dielňa výrobou pútavého veľkoplošného banneru.

Od organizátorov sme dostali veľké poďakovanie a tešíme sa na spoluprácu v r. 2023:

Vážený priateľ dychovej hudby, vážený partner DYCHFESTu Piešťany,

vyslovujeme Vám a Vášmu tímu veľké poďakovanie za spoluprácu pri príprave a realizácii Medzinárodného festivalu mládežníckych dychových orchestrov DYCHFEST Piešťany 2022.

Zúčastnené dychové orchestre pripravili divákom a poslucháčom skvelé umelecké zážitky, ktoré v závere festivalu ocenil pán primátor Mesta Piešťany Pamätnými listami.

Organizátori festivalu spolu s organizačným tímom uvažujú preto už dnes nad usporiadaním Medzinárodného festivalu DYCHFEST Piešťany 2023.
Tešíme sa na ďalšie spoločné tvorenie a spoluprácu s Vami aj v r. 2023 a veríme, že DYCHFEST Piešťany si nájde každoročne svojich priaznivcov a rozšíri záujem mládeže o tento žáner hudby.

Dychová hudba spája nielen generácie ale i národy.

S úctou

Petr Veverka
manažér festivalu

Mgr. Jarmila Staneková
štatutárka Apolin, o.z. Piešťany

V uvedených youtube linkoch pána Adama Barkociho je krátky prierez festivalovým dianím:

https://www.youtube.com/watch?v=0EMmh7YbFjI
https://www.youtube.com/watch?v=YBHWcPRZO4M
https://www.youtube.com/watch?v=AlRPmogCUUw
https://www.youtube.com/watch?v=7QMdBbxAYOc
https://www.youtube.com/watch?v=OS6wcvCn4Wk
https://www.youtube.com/watch?v=a_Mu6B7Rqx8
https://www.youtube.com/watch?v=0EMmh7YbFjI
https://www.youtube.com/watch?v=lJIqFGWWLLg
https://www.youtube.com/watch?v=Zaee3_2Ugms