Natáčanie videodokumentu – Príklady dobrej praxe

Sme veľmi hrdí na to, že si nás ako veľkú chránenú dielňu s históriou, vybrala pani Mgr.art. Gabriela Antalová (Manažér pre informovanie a komunikáciu | Kancelária GTSÚ na Ministerstve práce a sociálnych veci) pre natáčanie videodokumentu o pozitívnych dôsledkoch čerpania finančnej podpory na zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením v chránených dielňach. Video natočil a zostrihal Jozef Petriček z MEDIAcore.sk.

Prečítať si o Slovenskej chránenej dielni môžete na stránke Operačného programu Ľudské zdroje v sekcii Dobrá prax.
https://ludskezdroje.gov.sk/dobra-prax/slovenska-chranena-dielna

Počas natáčania videodokumentu