Návšteva klientov DSS Méta z Martina

V stredu 28. augusta 2019 sme mali návštevu od našich nových priateľov z DSS Méta z Martina.
Prišli ku nám aby sa zoznámili ako naša veľká chránená dielňa funguje. Srdečne sme ich privítali.