Návšteva Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím

Dňa 20. 2. 2019 nás poctila návštevou pani Komisárka pre pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr.Zuzana Stavrovská s jej časťou tímu (Mgr. Eva Megová, M. Scherhaufer a Mg. Štefan Valko). Návšteve sme predstavili celý tím našej chránenej dielne, otvorili diskusiu na tému zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím a nechýbala ani prezentácia našich výrobkov a služieb.

Viac z výjazdového dňa komisárky v meste Piešťany sa môžete dočítať na webe Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
https://www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk/Aktuality/Vyjazdovy-den-komisarky-v-meste-Piestany