Navštívil nás Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, počas predstavenia online katalógu produktov a služieb sociálnych podnikov na Slovensku

1. júna 2022 v Piešťanoch sa konala tlačová konferencia, na ktorej minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak predstavil online katalóg sociálnych podnikov. Konferencie sa zúčastnil aj náš vedúci a zakladateľ sociálneho podniku Slovenská Chránená Dielňa Richard Kopún a Norbert Tinka z Implementačnej agentúry MPSVR SR.
Ako už zaznelo na konferencii portál www.nakupujmesrdcom.skwww.katalogsp.sk je jedinečný, užívateľsky prívetivý a prehľadný nástroj na využitie tovarov a služieb registrovaných sociálnych podnikov. Má byť pomôckou pre všetkých, ktorým záleží na tom, kde nakupujú.

Po tlačovej konferencii nasledovala návšteva sociálneho podniku Slovenská Chránená Dielňa, na ktorej sa minister Milan Krajniak postupne zoznámil s fungovaním jednotlivých dielní, boli mu predstavené naše služby a produkty, mal možnosť vidieť našich zamestnancov priamo pri práci. Od kolektívu zamestnancov a vedenia sociálneho podniku dostal na pamiatku pracovné oblečenie ušité v našej krajčírskej dielni a pamätnú trofej s poďakovaním vyrobenú pomocou našich technológií.

Viac o tom, ako prebiehala návšteva si môžete pozrieť na našich fotkách alebo v reportážach a článkoch médií, ktoré celý priebeh dokumentovali.

Rádiožurnál – rádio Slovensko, 1. jún 2022 o 18:00, čas 10:15
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1124/1815131

PNky.sk, 2. jún 2022, Nakupujme srdcom spustené. Minister pri tejto príležitosti zavítal do Piešťan
https://www.pnky.sk/aktuality/nakupujem-srdcom-spustene-minister-pri-tejto-prilezitosti-zavital-do-piestan/