Ocenenie Sociálny čin roka 2021 pre Slovenskú Chránenú Dielňu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 29. 9. 2022 ocenilo tých, ktorí svojou ľudskosťou a nadštandardným úsilím pomáhali v skvalitňovaní sociálnych služieb. Ocenenia Sociálny čin roka minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR odovzdáva od roku 2003. Za rok 2021 minister Milan Krajniak udelil 27 ocenení a ocenenie získala aj naša Slovenská Chránená Dielňa.

Za sociálny čin sa považuje mimoriadne humánna a originálna aktivita pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu obyvateľstva (deti, starší ľudia, ťažko zdravotne postihnutí, marginalizované skupiny obyvateľstva a pod.).
V zdôvodnení ocenia pre Richarda Kopúna uviedli:
Zakladateľ Slovenskej chránenej dielne v Piešťanoch, ktorý stojí na jej čele od roku 2007. V súčasnosti je dielňa pretransformovaná na registrovaný sociálny podnik s viac než 42 zamestnancami, z toho 34 je zdravotne znevýhodnených.
Prvých zamestnancov prijal už v roku 2008 a ich počet sa zvyšoval. Jeho prioritou je systematický rozvoj a udržanie zamestnania pre všetkých, ktorí majú záujem pracovať. Výroba je rozdelená do viacerých divízií: grafické služby, potlač a výroba, krajčírska dielňa, cukrárenská výroba, montážna dielňa, ručná kreatívna výroba a baliaca dielňa. Podnik aktuálne investuje do rozvoja spracovania textilu.

Vyjadrenie poskytol aj náš vedúci Richard Kopún:
„Ocenenie sme získali hlavne vďaka snahe celého vedenia SCHD, ktoré sa stará o to, aby ľudia s rôznym zdravotným znevýhodneným mali u nás prácu a uplatnenie. Pre vedenie SCHD je to poslaním a cieľom.“

Zdroj textu a fotiek:
Tlačová správa – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
súkromné fotky Richarda Kopúna