Správy RTVS dňa 1. júna 2022, téma Online podpora znevýhodnených ľudí