Stali sme sa členmi OOCR Rezort Piešťany

Dňa 11.5.2022 na zasadnutí predstavenstva OOCR Rezort Piešťany bol odsúhlasený vstup nového člena Slovenská chránená dielňa. Po úhrade členského príspevku sme sa dňom 18.5.2022 oficiálne stali členom OOCR Rezort Piešťany.

Účelom organizácie OOCR REZORT PIEŠŤANY je podpora a propagácia cestovného ruchu a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu na území jej zakladateľov a členov, s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov. Viac o aktivitách organizácie a iné zaujímavé informácie nájdete na www.visitpiestany.sk.

Hlavnou ambíciou Slovenskej chránenej dielne je pomáhať pri propagovaní a príprave podujatí a podporovať kultúrny a spoločenský život v Piešťanoch v rámci výrobných možností firmy.
Náš najväčší prínos vidíme v spoluúčasti na organizácii podujatí v zmysle poskytnutia služieb ako je napr. plnofarebná veľkoformátová tlač (nálepky, plagáty, bannery, roll-upy, reklamné a info tabule), výroba a potlač darčekových a reklamných predmetov, medail, trofejí, stúh, vlajok, hrnčekov, výroba športových dresov a rôzne iné grafické a zákazkové práce.

Tešíme sa na spoluprácu!