Štatút chránenej dielne

V prípade ak nezobrazuje obrázky odkazu na PDF súbor štatútu chránenej dielne, prosím použite priamy odkaz:
SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŃA s.r.o.
SCHD2 s.r.o.

Spoločnosť tvoria 2 subjekty na ktoré sú zriadené chránené dielne. Spolu tak vytvárajú kapacitu zamestnávania až 45 občanov so zdravotným postihnutím.