Vianočná reportáž o Slovenskej Chránenej Dielni
v magazíne Regina na Dvojke

Vo štvrtok 16.12.2021 od 9:15 bola odvysielaná krátka vianočná reportáž o Slovenskej Chránenej Dielni v magazíne Regina na Dvojke (rtvs).

Témou reportáže, natočenej 8.12.2021, je predvianočný výrobný zhon v chránenej dielni kvôli koncoročnému návalu objednávok od firiem, ktoré na poslednú chvíľu riešia čerpanie náhradného plnenia. Vyjadrenie do reportáže poskytol aj vedúci dielne Richard Kopún a navrhol aby náhradné plnenie bolo rozdelené na polročné obdobia – 50% z náhradného plnenia za rok zadané a fakturované do 30.6. a zvyšných 50% z náhradného plnenia do 30.12.