Vzácna návšteva – poslankyňa NR SR Silvia Petruchová

Dňa 2. 8. 2016 Slovenskú chránenú dielňu navštívila poslankyňa NR SR Silvia Petruchová ktorá v týchto dňoch chodí po Slovensku pod názvom akcie “Slovensko, potiahneme sa” do jednotlivých miest aby si pozrela ako fungujú chránené dielne na Slovensku a stretla sa so svojimi sympatizantmi.

Túto vzácnu návštevu sme srdečne privítali a ukázali ako vyzerá u nás bežný deň. Vedúci chránenej dielne Richard Kopún previedol návštevu jednotlivými časťami výroby a porozprával jej
o bežných denných starostiach s akými sa chránené dielne na Slovensku stretávajú.

Ďakujeme za návštevu!